Expedice zakázek následující středu od uzávěrky.

Ochrana osobních údajů

 1. 1. Provozovatelem webových stránek www.slevotisk.cz/zlavotlac.sk, je firma: Tisk Horák a.s., se sídlem Drážďanská 83A, Ústí nad Labem,

IČ: 25744747, DIČ: CZ25744747 (dále jen „provozovatel“ nebo „správce“), zpracovává ve smyslu nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení o ochraně osobních údajů“) tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • doručovací, případně fakturační adresu, liší-li se od doručovací
 • údaje o projektu subjektu
 1. 2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení zaslaných poptávek a plnění ze smlouvy, pokud mezi kupujícím a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.
  Následně prodávající zpracovává tyto údaje za účelem evidence smlouvy, daňové účely a pro případné budoucí uplatnění na obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu stanovou předpisy nejdéle 10let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.
 2. 3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení jsou zasílána po dobu tří let od posledního kontaktu subjektu a

lze proti nim vznést námitku nebo je kdykoliv odvolat – například zasláním e-mailu správci na adresu: info(zavináč)slevotisk.cz nebo proklikem v obchodním sdělení na odkaz – odhlásit.

 1. 4. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:
  1. Správce webu – ZONER software, a.s (IČ: 49437381)
  2. Geis Parcel CZ s.r.o., Geis CZ s.r.o.
  3. Česká pošta, s.p.
  4. TNT Express Worldwide, spol. s r.o.
  5. PPL CZ s.r.o
  6. Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o., (IČ: 61329266)

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 1. 5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na

e-mailové adrese: info(zavináč)slevotisk.cz

 1. 6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.tiskhorak.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou součástí webové platformy poskytovatele webu
  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti na webových stránkách
  • základní funkčnosti webových stránek.

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl.21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalším zpracovatelem: poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 1. 7. Vezměte na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zasláním kontaktního či poptávkového formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely vyřízení dotazu a oprávněných zájmů.