Poslední uzávěrka v roce 2022 je ve středu 21. 12. do 12.00 hodin. Po tomto termínu budou objednávky expedovány až v Novém roce 2023. Děkujeme za pochopení a věrnost a přejeme Vám vše nejlepší v nadcházejícím roce.

Reklamační podmínky

„Prodávající“ poskytuje „kupujícímu“ právo na vrácení nepoužitého „zboží“ do 14 dnů od jeho převzetí. Náklady spojené s vrácením „zboží“ nese „kupující“. „Prodávající“ vrátí kupujícímu částku za „zboží“ bankovním převodem do 30 dnů od převzetí navráceného „zboží“. V případě nákupu na IČO je reklamace řešena nezbytne dlouhou dobu, snažíme se vše vyřešit do 30 dní.
Záruční doba se řídí dle platného o. zákoníku, zejména ustanovením § 429 a násl., s tím, že odpovědnost „prodávajícího“ za vady, na něž se vztahuje záruka na jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je „prodávající“.
„Prodávající“ neodpovídá za vady „zboží“, o kterých kupující v době uzavření smlouvy o dílo věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva o dílo uzavřena, musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností „zboží“, kterou by „zboží“ mělo podle smlouvy mít.
Byly-li použity podle smlouvy o dílo při výrobě „zboží“ věci předané kupujícím, neodpovídá „prodávající“ za vady „zboží“, které byly způsobeny použitím těchto věcí, jestliže „prodávající“ při vynaložení odborné péče nemohl odhalit nevhodnost těchto věcí pro výrobu „zboží“, nebo na ni „kupujícího“ upozornil, avšak kupující trval na jejich použití.